Skip to main content

Członkostwo


1) Zasady Realizacji Zgłoszeń Dokonanych Przez Członków ZKOSwP / ZKONwP

a. Aby zostać członkiem Związku należy przysłać wypełnioną deklarację członkowską.

b. Aby zarejestrować hodowlę należy przysłać wypełniony wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty. Hodowlę może zarejestrować członek Związku posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną lub psa reproduktora.

c. W celu zgłoszenia miotu niezbędne jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia miotu oraz karty krycia. W przypadku krycia psem nie zarejestrowanym w ZKOSwP / ZKONwP (wcześniej należy uzyskać zgodę na krycie) konieczne jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii rodowodu reproduktora. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty.

d. Aby zarejestrować psa konieczne jest przesłanie kopii rodowodu (z dołączonym poświadczeniem o zgodności z oryginałem) wraz z załączonym wypełnionym wnioskiem o rejestrację psa. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty.

e. Aby zgłosić psa na przegląd hodowlany jego właściciel musi wcześniej przesłać mailem wypełniony „Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany”. Zgodnie z regulaminem hodowli ZKOSwP – ZKONwP pies musi mieć ukończone 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B. Pies musi być zarejestrowany na osobę zgłaszającą przegląd hodowlany.

f. W celu wykonania badania DNA lub pakietu badań należy w formie elektronicznej przesłać dane psa, którego badanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty.

g. Aby uzyskać championat wystawowy należy przesłać wypełniony wniosek o wydanie championatu wystawowego. Pies musi mieć obowiązkowo wykonane badanie DNA w kierunku pochodzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty.

2) Cennik

 • Składka członkowska – 70 zł
 • Rejestracja hodowli i wydanie certyfikatu – 90 zł
 • Rejestracja psa na podstawie rodowodu innej uznanej organizacji kynologicznej i wydanie certyfikatu – 60 zł
 • Wydanie rodowodów dla szczeniąt – 60 zł / szt. (nano mikrochip  +20 zł)
 • Wydanie rodowodu z dla szczeniąt w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych) – 80 zł/szt. (nano mikrochip  +20 zł)
 • Wydanie rodowodu eksportowego w języku angielskim – EXPORT PEDIGREE – 100 zł
 • Wydanie duplikatu rodowodu – 60 zł
 • Wymiana rodowodu – 30 zł
 • Przegląd hodowlany psa – 150 zł
 • Przegląd miotu – 20 zł/ 1 szczenię lub według cennika uprawnionego do tego weterynarza
 • Wykonanie badania DNA w kierunku pochodzenia – 170 zł
 • Wykonanie pakietu trzech badań, DNA + dwóch dodatkowych (DM, MDR1, DW, SLC) – 470 zł
 • Wydanie championatu wystawowego – 60 zł
 • Opłata korespondencyjna (za wysłanie dokumentów) – 20 zł